Versieoverzicht

 • Leertaken kunnen vanaf nu teruggevonden worden in het portfolio
 • Voortgangsopdrachten kunnen vanaf nu teruggevonden worden in het portfolio
 • Diverse verbeteringen doorgevoerd
 • Meerdere opdrachten kunnen tegelijkertijd uit de planning worden verwijderd
 • Diverse verbeteringen doorgevoerd
 • Diverse verbeteringen doorgevoerd
 • Diverse bugs opgelost
 • Generen van een PDF / print bij competentie overzicht
 • Nakijken opdrachten op opdrachtniveau
 • Diverse benamingen aangepast
 • Diverse bugs opgelost
 • Leertaken: Koppelen van een opdracht aan een checklist item
 • Grafische weergave van de voortgang in competenties in de vorm van een spinnenweb of staafdiagram
 • Verwijderen van leerlingen en docenten in beheer
 • Competentie voortgang
 • Portfolio's
 • Toevoegen van klassen aan de rol van planner in beheer is verbeterd
 • Redesign
 • Kenmerken toevoegen aan leerling.
 • Leertaken: goedkeurscherm
 • Leertaken: tussentijds koppelen van instromende leerlingen een leertaken.
 • Volgorde competenties aangepast.
 • Leertaken: document inleveren via leertaak.
 • Diverse bugs opgelost.
 • Help pagina uitgebreid
 • Leertaken: subgroepen ook zichtbaar bij tabletweergave 'kijk mee met de leerling'
 • Diverse bugs opgelost.
 • Tekstuele aanpassingen
 • Indien er rubrics aan een opdracht hangen, kan een opdracht pas worden goedgekeurd wanneer docent deze ook heeft aangevinkt.
 • Als planner zie je alleen de klassen waaraan je bent gekoppeld bij inplannen.
 • Leertaken verwijderen uit planning bij jaaroverzicht
 • Inplannen over periodes heen
 • Zoeken op e-mailadres in accountbeheer
 • Welkomsttekst in te stellen voor docenten en/of leerlingen
 • Diverse bugs opgelost
 • Kopiëren van opdrachten en leertaken
 • Diverse bugs opgelost
 • Documenten en links koppelen aan docenten en/of leerlingen
 • Leertaken: voortgang van de subgroep wordt nu getoond bij ‘kijk mee met de leerling’.
 • In accountbeheer staan achter de namen meteen ook de e-mailadressen.
 • VO-talent: boekje VO-talent hangt als PDF onder documenten.
 • Diverse performance verbeteringen.
 • Leertaken: bug nieuwe opzet checklist opgelost.
 • Verlopen en niet goedgekeurde opdrachten kunnen verwijderen bij leerlingen.
 • Nieuwe opzet checklist (leertaken module).
 • Inplannen starten op klas niveau i.p.v. op iedereen.
 • Logging.
 • Diverse bugs opgelost.
 • Voortgangsopdrachten aanmaken. Deze opdrachten hoeven niet te worden goedgekeurd.
 • Algemene filter verbeteringen
 • Leertaken Module
 • Boeken koppeling (EDU IX)
 • Diverse technische verbeteringen
 • Diverse visuele optimalisaties (o.a. meer data op het scherm)
 • Snelheid docenten scherm
 • het design van de startpagina is aangepast
 • Het inplannen van uitgeverij opdrachten
 • Vakdocent
 • Stel nu een ander vak in als Cultuurdossier (bv. CKV)
 • Diverse punten opgelost
 • Geen verdere wijzigingen
 • Chatfunctionaliteit voor een student en een docent bij een opdracht
 • Bij een docent wordt er een bel getoond als er minimaal 1 opdracht kan worden nagekeken
 • In de gehele applicatie extra filters toegevoegd
 • Diverse bugfixes
 • Diverse bugfixes in de rubrix
 • Diverse verbeteringen doorgevoerd
 • Competentie en rubrieksbeheer
 • Er kunnen meerdere opdrachten tegelijkertijd ingepland worden
 • Diverse verbeteringen doorgevoerd
 • Diverse verbeteringen doorgevoerd
 • Het slepen bij een opdracht inplannen is verbeterd
 • Geen
 • Geen
 • Diverse verbeteringen
 • Geen
 • Mogelijkheid om rubrics te beheren
 • Mogelijkheid om vakgebieden te beheren
 • Geen
 • Geen
 • Geen
 • Module voor het creëren van een pagina voor een vak, thema of richting. Bijvoorbeeld een cultuurpagina.
 • Inschrijfmodule voor bijvoorbeeld activiteiten.
 • Diverse kleine verbeteringen doorgevoerd.
 • Diverse bugs opgelost.
 • Geen.
 • Versiebeheer
 • Op diverse pagina's is filtering toegevoegd
 • Klasoverzicht toont aantal leerlingen en/of docenten
 • Meldingen zijn minder lang in beeld
 • Diverse performance verbeteringen
 • Geplande opdrachten kunnen verwijderd worden
 • Bestandupload verbeterd
 • Sortering van de portfolio pagina is verbeterd
 • Planoverzicht verbeterd
 • Diverse kleine verbeteringen doorgevoerd
 • Diverse bugs opgelost
 • Geen